top of page
Recycling Guide.jpg
INGU_Logomark_Square-01.png
recycling icon-03.png

Recycling Guide

อย่างที่รู้กันดีว่าการสร้างแบรนด์หรือการขายของยังไงก็คือการสร้างขยะ ซึ่งมันคือสถานการณ์ของโลกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้น “การฟอกเขียว” หรือการทำการตลาดว่าแบรนด์ดูรักษ์โลกและยั่งยืน โดยการนำเสนอแค่ความจริงเพียงด้านดีเท่านั้น อาจส่งผลเสียต่อ cause มากกว่าผลดีซะอีก ผู้บริโภคไม่เห็นความจริงทั้งหมด เพราะฉะนั้นแบรนด์เราเลยหันมาถามตัวเองว่า ถ้าอย่างนั้นในฐานะแบรนด์และผู้ผลิตที่อยากรักษ์โลกโดยไม่ฟอกเขียวจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและผลักดันอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคในการแยกขยะและเลือกวัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้น เราเลยเลือกใช้วัสดุที่ถูกรีไซเคิลมาใช้อีกครั้งหนึ่ง (Post Consumer Recycled) เพื่อทำหลอดและรณรงค์เรื่องการแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรับขยะพลาสติกต่างๆ ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการทำความสะอาด แยกขยะ และโครงการรับขยะมาแนะนำ โดยอันดับแรกเลยเราต้องแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์และทำตามวิธีด้านล่างนี้เลย

bottom of page