top of page

Q&A

สมาชิกมีวันหมดอายุไหม?

  • ไม่มีวันหมดอายุ

เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกไหม?

  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

คะแนนจะเข้าอัตโนมัติได้อย่างไร?

  • ระบบจะเชื่อมระหว่างเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครสมาชิกกับเบอร์โทรศัพท์ในที่อยู่จัดส่งและเมื่อคำสั่งซื้อสินค้านั้นเสร็จสมบูรณ์คะแนนจะเข้าอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากดรับสินค้า (Order Complete)

หากคำสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่คะแนนยังไม่เข้าควรทำอย่างไร?

  • ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครสมาชิก ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับที่อยู่จัดส่ง หากเบอร์โทรศัพท์นั้นไม่ตรงกัน คะแนนสมาชิกจะไม่สามารถเข้าระบบได้

ต้องรอกี่ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ คะแนนถึงจะเข้า

  • ไม่มีคะแนนจะเข้าอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากภายใน 24 ชั่วโมงแล้วคะแนนยังไม่เข้าระแบบ สามารถแจ้งแอดมินเพื่อตรวจสอบอีกครั้งได้

คะแนนสมาชิกมีอายุกี่ปี?

  • คะแนนมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนน

ของรางวัลสามารถแลกได้กี่ครั้ง?

  • ของรางวัลสามารถแลกได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

หากสะสมคะแนนครบ 6,000 คะแนน และขึ้นเป็นสมาชิกระดับ Foudation แล้ว หากมีการใช้คะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล จะถูกลดระดับสมาชิกไหม?

  • เมื่อได้เลื่อนระดับสมาชิกแล้ว จะไม่ถูกลดระดับสมาชิกแม้จะใช้คะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลไปภายหลัง

ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ รอโหลดนานหรือขึ้นหน้าจอขาว

  • รีเฟรซหน้าจอ หรือปิดแอปพลิเคชันไลน์และเข้าใหม่ หากยังไม่สามารถเข้าหน้าสมัครสมาชิกได้ ให้แจ้งแอดมินผ่านทาง LINE CHAT เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

bottom of page